« Menu

Fleur dansante® Aanleg & Beheer

Voorbereiding plantvakken

Grondbewerking – grondverbetering

Het proces start uiteraard altijd met een juiste grondbewerking. Een goede voorbereiding en eventueel grondverbetering is dan ook essentieel voor het aanslaan van de beplanting

Grond vrij van wortelonkruiden

Wortelonkruiden zoals zevenblad, haagwinde, kweek enz. in een vak met vaste planten zorgen voor veel onderhoud. Het vooraf verwijderen van deze wortelonkruiden maar ook penwortelonkruiden is noodzakelijk, daarna moet de grond goed worden doorgespit. Afhankelijk van de kwaliteit van de grond is het toevoegen van een organische stof meestal voldoende (deze organische stof door de bovenste tien á vijftien centimeter van de grond werken).

Hierna kunnen de planten worden ingeplant.

Onze planten worden afgeleverd met een buffer aan voedingsstoffen welke ruim voldoende is voor het aanslaan van de plant.

Er kan eventueel nog een laag Prairieva worden aangebracht, dit om het geheel nog onderhoudsvriendelijker te maken.

Wanneer dit wordt overwogen moet de grond voor het inplanten worden aangerold / aangelopen en wordt de grond geëgaliseerd. Vervolgens wordt er een laag Prairieva van circa 8 centimeter aangebracht waarop de Fleur dansante planten worden uitgezet. Deze prairieva laat weinig tot geen onkruid toe en zorgt voor een goede waterhuishouding voor de planten.

Planttijdstip

Vaste planten kunnen het gehele jaar – afhankelijk van de weersomstandigheden – geplant worden.

Beheer

Onkruid wieden in het eerste jaar.

Na aanplant zal er in het eerste jaar tijdens het seizoen gewied moeten worden. Dit moet handmatig gebeuren! Door het schoffelen van de plantvakken kunnen de uitlopers van de planten gemakkelijk beschadigen, zodat het plantvak niet snel genoeg dicht groeit.

Als er in het eerste jaar consequent onkruid wordt gewied leert de ervaring ons dat het onderhoud de volgende jaren sterk vermindert.

 
Planten niet terug knippen voor de winter.

In de herfst sterven de meeste vaste planten af. Het bruin geworden blad en de stengels van de bloemen en grassen zorgen samen voor een aantrekkelijk winterbeeld. Ook zorgt het afgestorven blad voor een beschermlaag over de plant; deze laag is essentieel voor een goede hergroei in het voorjaar. Voordat de planten weer uitlopen in het vroege voorjaar worden de afgestorven delen van de plant verwijderd. Dit kan uitgevoerd worden door middel van afmaaien op circa tien centimeter boven de plant.

Hierna is het verstandig de bodem af te strooien met een mulch laag op basis van gedeeltelijk verteerde planten resten, (b.v. bosstrooisel) dit zal de onkruiddruk aanzienlijk verminderen.

Als er bij de aanleg gekozen is voor Prairieva dan moet het maaisel worden afgeharkt en afgeblazen. Dit om vermenging van organische stof met de Prairieva tegen te gaan.

Bijmesten is veelal niet nodig.

Onkruid wieden in de volgende jaren.

Onkruid wieden in de volgende jaren hoeft maar sporadisch te gebeuren. Het is belangrijk om het jaar schoon te beginnen; als tijdens het afmaaien in het voorjaar al het onkruid wordt verwijderd is de onkruiddruk voor de rest van het jaar vaak een stuk lager. De planten zullen daarna de bodem snel bedekken waardoor onkruid weinig tot geen kans krijgt te ontkiemen. 

 

­