« Menu

Fleur Robuste® aanleg & beheer

Voor het succes van fleur Robuste® is de juiste planten keuze, maar ook de manier van aanleg en beheer essentieel voor het eindresultaat. Daarom hieronder de belangrijkste aandachtspunten bij de aanleg en het beheer van fleur Robuste®.

Voorbereiding plantvakken

Grondbewerking – grondverbetering

Het proces start uiteraard altijd met een juiste grondbewerking. Een goede voorbereiding en eventueel grondverbetering is dan ook essentieel voor het aanslaan van de beplanting.

Grond vrij van wortelonkruiden

Wortelonkruiden zoals zevenblad, haagwinde, kweek, enz. in een vak met vaste planten zorgen voor veel onderhoud. Het vooraf verwijderen van deze wortelonkruiden maar ook penwortelonkruiden is noodzakelijk. Daarna moet de grond goed worden doorgespit. Afhankelijk van de kwaliteit van de grond is het toevoegen van een organische stof meestal voldoende (deze organische stof door de bovenste tien á vijftien centimeter van de grond werken). Onze planten worden afgeleverd met een buffer aan voedingsstoffen die ruim voldoende is voor een groeiseizoen.

Plantafstand: tien planten per m2 maat P9

Het plantvak moet binnen korte tijd dichtgroeien om onkruiden geen kans te geven. Met de aanplant van tien fleur Robuste® planten per vierkante meter is er na een jaar sprake van een gesloten plantvak.

Planttijdstip

Vaste planten kunnen het hele jaar – afhankelijk van de weersomstandigheden – geplant worden.

Beheer

Onkruid wieden in het eerste jaar.

Na aanplant zal er in het eerste jaar tijdens het seizoen gewied moeten worden. Dit moet zeker handmatig gebeuren. Door het schoffelen van de plantvakken kunnen de uitlopers van de planten gemakkelijk beschadigen, zodat het plantvak niet snel genoeg dicht groeit. Dit is uiteraard zeer belangrijk bij planten die ondergrondse uitlopers vormen.

Als er in het eerste jaar consequent onkruid wordt gewied leert de ervaring ons dat het onderhoud de volgende jaren sterk vermindert.

Planten niet terug knippen voor de winter.

In de herfst sterven de meeste vaste planten af. Het bruin geworden blad en de stengels van de bloemen zorgen voor een aantrekkelijk winterbeeld. Ook zorgt het afgestorven blad voor een beschermlaag over de plant, deze laag is essentieel voor een goede hergroei in het voorjaar. Voordat de planten weer uitlopen in het vroege voorjaar worden de afgestorven delen van de plant verwijderd. Dit kan uitgevoerd worden door middel van afmaaien op circa tien centimeter boven de plant.

Bijmesten is veelal niet nodig. Het op peil houden van het organische stof gehalte is belangrijker.

Vaste planten hoeven niet persé te worden afgeknipt. Als de plant, zoals bijvoorbeeld Aster ageratoides ‘Asran’ of Symphytum, blijft staan groeit in het voorjaar de uitlopende plant door de afgestorven delen heen. De afgestorven delen verdwijnen tijdens de groei onder de plant. Voor extensief te beheren plantvakken kan dit een uitkomst zijn.

Onkruid wieden in de volgende jaren.

Onkruid wieden in de volgende jaren hoeft maar sporadisch te gebeuren. Bij juiste toepassing van het fleur Robuste® sortiment zal de bodem snel bedekt worden waardoor onkruid weinig tot geen kans krijgt te ontkiemen. 

­