« Menu

Wat doen we

We kweken op een duurzame teeltwijze een groot sortiment vaste planten in p9 voor de profesionele markt.

Naast het kweken en selecteren van planten heeft Lageschaar Vaste Planten een drietal beplantingsconcepten voor het openbaar groen ontwikkeld:

Fleur Robuste®
Prairie Garden®
Fleur dansante®

Deze concepten zijn alle drie bedacht vanuit de visie van het beheer en hebben zich inmiddels in de praktijk ruimschoots bewezen.