« Menu

Groenkeur

De beoordelingsrichtlijn (BRL) van Groenkeur Duurzame Boomkwekerijproducten richt zich op de volgende speerpunten:

  • Producteisen volgens de criteria voor duurzaam inkopen van groenvoorzieningen
  • Arbeidsomstandigheden
  • Traceerbaarheid in de keten om te borgen dat de geleverde producten aan de eisen uit de BRL voldoen

 

 

Groenkeur-certificatieschema’s worden gevraagd in ongeveer 70% van de aanbestedingstrajecten voor groenvoorzieningen door de rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen.

Product

 Boomkwekerijproducten met een Groenkeur-certificaat voldoen aan de eisen uit het  criteriadocument voor duurzaam inkopen van groenvoorzieningen. De producteisen uit dit  criteriadocument vormen de basis voor de BRL Boomkwekerijproducten. Bij de teelt zijn alleen  gewasbeschermingsmiddelen gebruikt die het milieu zo weinig mogelijk belasten en worden de stikstof- en fosfaatgebruiksnormen van duurzaam inkopen gehanteerd. De genetische kwaliteit van het plantmateriaal is bekend. Bij de levering van planten in potten speelt het duurzaam materiaalgebruik van deze pot een rol. Kwekers maken een biodiversiteitsplan ter bevordering van de biodiversiteit op het bedrijf.

Traceerbaarheid

Vanuit de beoordelingsrichtlijn Duurzame Boomkwekerijproducten moeten Groenkeur-producten traceerbaar zijn tot op het eigen teeltperceel dan wel tot aan de leverancier van de Groenkeur-producten. Dit wordt aangetoond aan de hand van een intern registratiesysteem. Bovendien moet de Groenkeur-productstroom onderscheidbaar zijn van de niet-Groenkeur-productstroom.

 

Hier kunt u het Groenkeur certificaat als PDF downloaden:   Groenkeur Certificaat