« Menu

Zorgeloos groen

Initiatief

Het belang van bomen en groen in de directe woonomgeving wordt steeds duidelijker.
Burgers hechten grote waarde aan een groene omgeving. Kwaliteitsgroen bevordert
immers de leefbaarheid van een wijk, maar zorgt daarnaast ook voor een economische
meerwaarde. Hier zijn de laatste jaren diverse onderzoeken naar gedaan. Juist nu veel
groen uit de woonwijken van de jaren ‘70 aan renovatie toe is, is het belangrijk na te
denken over de invulling hiervan. De wensen en eisen vanuit de gemeente, bewoners
en opdrachtgevers zijn in de loop van de jaren sterk veranderd.
Ook de wijze van beheer is ingrijpend veranderd. Chemische onkruidbestrijding is
beperkt toegestaan en onderhoudsbudgetten staan onder druk. Om een antwoord te
geven op deze veranderende vraag van opdrachtgevers is Heijmans Sport en Groen op
zoek gegaan naar deskundige partijen om hierin te participeren. Er is een samenwerkings-
verband ontstaan met een landschapsarchitect (Buro Mien Ruys), kwekers (Boot & Co en
Lageschaar) en uitvoering (Heijmans Sport en Groen).

Samenwerking

De kracht van deze samenwerking is de bundeling van kennis en ervaring. Door
de samenwerking wordt creativiteit, kennis over aanleg en beheer en de laatste
ontwikkelingen op het gebied van vaste planten en heesters gecombineerd. Het
bundelen van onze kennis verhoogt de kwaliteit en de levensduur van de projecten.
Elk bedrijf heeft in de samenwerking zijn eigen specialisme, samen leveren we een
product dat interessant is voor de opdrachtgever.

Meerwaarde

Het gaat niet alleen over onderhoudskosten en levensduur van het openbaar groen.
Het gaat ook over het samenwerken met opdrachtgevers en bewoners. Door bewoners
bij de planvorming te betrekken voelen ze zich serieus genomen, zien het terrein
meer als “eigen” tuin en zijn trots op het resultaat. De tuin wordt intensief gebruikt,
wordt een ontmoetingsplaats en speelt zo ook een rol in de sociale contacten tussen
de bewoners.

Resultaat

Het resultaat van de samenwerking is het concept Zorgeloos Groen. Het concept bestaat
uit een ontwerp met een goede basis, waarin de juiste beplanting wordt aangebracht.
De opdrachtgever wordt alle zorgen uit handen genomen, voor een vooraf vastgestelde
prijs. Het concept heeft daarom de naam Zorgeloos Groen gekregen.
 

Meer over Zorgeloos Groen